Za orly na Nové Mlýny

07.02.2011 20:22

V neděli 6. února 2011 jsem ráno vyrazil na VDNM. Když jsem opouštěl Olomouc, bylo zataženo a foukal nárazový vítr. Kolem dálnice posedávalo na polích několik kání lesních. Projel jsem Hustopeče a blížíl se k první hrázi. Mile mě překvapili 3 ťuhýci šedí, kteří posedávali na stromech u silnice. První zastávka byla na Věstonické hrázi. Vyndal jsem stativák a začal pomalu prohlížet hladinu. Po chvíli jsem zapisoval 40 hoholů severních, 6 morčáků malých, min. 30 morčáků velkých a 6 orlů. Občas mi nad hlavou proletělo hejno hus (velkých, polních, běločelých). Poté jsem se přesunul k další hrázi. V rákosině se schovávalo 15 volavek bílých a 10 popelavých. Na ledě posedávalo 12 orlů mořských a u hráze se drželo min. 1 500 hus sp. Na vodě plavali další desítky morčáků velkých. Mezi tisícovkami kachen jsem objevil dalších 5 morčáků malých. Přejel jsem zpět na Věstonickou hráz. Když jsem vystupoval z auta, přeletělo nade mnou hejno malých pěvců. Vyrazil jsem za nimi. Po chvíli se ukázalo, že se jednalo o 30 konopek žlutozobých. Čas na VDNM utekl jako voda a tak jsem vyrazil zpět do Olomouce.

Orel mořský

Konopky žlutozobé

Hohol severní

Morčák velký

Husy polní

Volavka bílá

Orli mořští

Konopka žlutozobá

Konopky žlutozobé

Ondra Belfín

Zpět