Výlet Ó, ptáků do Tovačova

28.09.2011 18:16

Ve středu byl státní svátek, a tak jsme toho využili a vyrazili do Tovačova. Po dlouhé době jsme se zase sešli na nějaké akci. Vyjeli jsme ráno v 6:50 od tržnice. Celkem nás bylo šest. Když jsme vyráželi, měli jsme nad sebou mraky z noční bouřky. V Tovačově jsme jako obvykle vystoupili u benzinky. Sluneční paprsky teprve pomaloučku ohřívaly vzduch. Na střeše zpíval rehek a v keřích se proháněli vrabci.

Volavka popelavá

Na hladině rybníka plavalo několik roháčů a lysek. Občas proletělo hejno kormoránů nebo volavek. Kousek od nás se potápěla potápka malá a slípka zelenonohá. Vzduchem se nesl hlas budníčka menšího.

Potápka roháč

Ná kříži jsme vybalili stativák. U rákosiny plavalo 123 labutí velkých. Mezi lyskami jsme po chvíli zpozorovali tři hvízdáky a poláka malého. Když jsme odcházeli, přišla na kříž exkurze přírodovědecké fakulty. Chvíli jsme postáli společně a pak jsme vyrazili na konec hráze.

Ó, ptáci na hrázi

Na konci rybníka jsme mezi racky chechtavými objevili také dva racky malé. Nad hlavami nám zakroužil orlovec říční a ukázkově před námi proletěl vodouš tmavý.

Orlovec říční

Cestou zpátky jsme potkali Lubomíra Doupala. Společně jsme pozorovali sedm poláků malých. Po společném pozorování jsme se vydali směrem k aleji.

Polák malý

Hradečák se s námi rozloučil hejnem čejek a třemi jespáky bojovnými. Na křenovském rybníku jsme nenarazili na nic zajímavého a na pískovny nám čas už nezbyl.

Sepsané pozorování: TOVACOV 28.9.2011

foto a text: Ondřej Belfín

pozorování: Kateřina Ševčíková

Zpět