Vydařená sobota na Chomouťáku

16.03.2013 18:51

Na dnešní dopoledne je plánovaná akce LMP na Chomoutovské jezeře. Kromě pozorování ptáků na jezeře, máme také za úkol – v rámci akce Buteo - spočítat všechny káňata. Autobus jede až v 9, takže ještě stihám procházku parkem. V parku to žije, všude zpívají drozdi, pěnkavy, sýkory, brhlíci… V autobuse se potkávám se zbytkem výpravy, celkem je nás pět.

První zastávku po příjezdu na místo děláme na poli. Poletuje tu hejnko čejek a s nimi 9 kulíků zlatých. Do toho z nedalekého lesíku bubnuje strakapoud prostřední a nad lesem krouží 4 káňata. Krásný začátek.

Kulík zlatý

U jezera je živo. Na hladině plavou kachny, morčáci a hoholi. Na ostrově posedávají volavky popelavé i bílé. Na stromech posedávají kormoráni velcí. Při podrobnější kontrole stativovým dalekohledem nacházíme mezi kachnami také dva páry ostralek a několik čírek obecných. Tolik „pěkných“ ptáků jsme na Chomouťáku nikdy neviděli. Posouváme se dál a připočítáváme 2 samce kopřivky a 30 poláků chocholaček. Za ostrovem se nám ukazují další morčáci, dohromady jsme jich napočítali 47. Hoholů je minimálně 18.

Morčáci velcí

Kormoráni velcí

Pokračujeme dál po hrázi jezera. Zpívají strnadi, skřivani a pěnkavy. Na hladině plave přes 130 kormoránů. Najednou se všichni ptáci zvedají, orel, kdo jiný. Ale, není sám, jsou dva. Chvíli spolu krouží, a pak se chytají za drápy a padají. A znovu. Dokonce se i výrazně ozývají. Krasná ukázka svatebního toku. Několikrát ještě zakrouží a pak odlétají směrem na sever. Nádhera.

Orli mořští

Blížíme se ke konci trasy, když z rákosí vylétají dvě husy velké. S Chomouťákem se pak loučíme pohledem na poledním sluncem nasvícené morčáky velké.

Text: Ondřej Belfín

Foto: Ondřej Belfín, Jaroslav Marx

Zpět