Vítání ptačího zpěvu v Řepčíně

14.05.2013 20:52

Bylo 5:45, když jsem dorazil na osamocené místo srazu u mostu na konci Martinovy ulice. O 15 minut později nás však bylo 11 a také přišla Katka-byli jsme tedy kompletní. Na úvod bylo řečeno něco o historii akce a poslechli jsme si slavíka, krutihlava a zahlédli špačka, straku a kosa. Vydali jsme se směrem na Poděbrady, doprovázeni hrdličkou zahradní.

Část účastníků exkurze

Cestou k bobřímu rybníčku jsme zaslechli pěnici černohlavou. U zmíněné vodní plochy jsme se zastavili. Nějakou dobu jsme pozorovali brhlíka, kachny a lejska. Po menších útrapách jsme překonali vodu a vydali se dál. Poté, co jsme pozorovali předvádějícího se špačka a na parkovišti u vodní nádrže Poděbrady zahlédli slavíka, jsme došli k sítím.

Chycený samec kosa černého

Od Jana jsme se dozvěděli něco o vzniku a významu kroužkování. Při ukázce bylo okroužkováno několik ptáků (namátkou: kos černý, sýkora modřinka, slavík obecný, strnad obecný…). Po rozdání našich propagačních materiálů byla akce v cca 9:30 ukončena.

Chycený samec slavíka obecného

Text: Adam Braš

Foto: Ondřej Belfín

 

Zpět