Tovačov

07.11.2010 19:17

V neděli 7.11.2010 se uskutečnila další Ó, ptačí akce v Tovačově. Sešli jsme se tři - Pěnkava, Hedvika a já. Po příjezdu do Tovačova nám počasí moc nepřálo, ale za chvíli jsme si užívali ranní ornitologie. Na první zastávce u Hradeckého rybníka jsme mohli pozorovat slípku zelenonohou, volavky bílé, popelavé, racky chechtavé, bělohlavé a sředomořské. Nad hlavou nám občas proletělo hejno kormoránů nebo nějaká ta volavka. Po cestě na křiřovatku ještě přibyli konipasi bílí a strakapoud velký. Na křižovatce nás přivítala ondatra a 4 kolihy velké. Dále jsme pokračovali k sýpkách a po cestě k nim přibylo dalších 10 kolih velkých, 12 strnadů rákosních, 8 vrabců polních, 3 zvonci a 2 strnadi obecní. Na cestě zpátky jsme ještě pozorovali cca 1000 čejek a 23 kulíků zlatých. Na křižovatce jsme se potkali s Lubomírem Doupalem a popovídali si o potáplicích, hoholkách a kulíkách zlatých. Před Annínem se k bahňákům ještě přidali 4 jespáci obecnídále 3 ledňáčci, 20 čížků a 1 žluna zelená. Na Anníně byla 1. ptákem, kterého jsme zpozorovali, potápka rudokrká, kterou následovali 2 potáplice severní. Na základě rady od pana Doupala jsme se vydali na vyčnívající ostrov, kde postávali také nějací orňousi. Na poloostrově jsme zjistili, že se jedná o manžele Svobodovi. Před poloostrovem ještě plavala další potápka rudokrká. Na konec jsme šli ještě zkouknout pravou zakrytou část Annína, kde plavala další už 3. potápka rudokrká. Pak už jsme to otočili a šli na autobus.

Na fotografiích ze shora: pozorovatelé, sýkora modřinka, čejky s kulíky zlatými, racci chechtaví, potáplice severní, potáplice malá, strnad rákosní.

Chřástal

Zpět