Postřekovské rybníky

25.04.2011 20:39

V pátek 22.04.2011 jsem přijel s rodiči večer k babičce do Domažlic. V sobotu jsme vyrazili s taťkou na lokalitu Postřekovské rybníky kousek od Domažlic.  Jedná se o soustavu několika rybníčků a luk. Dříve zde hnízdily kolihy velké. Dnes zde hnízdí např. slavíci modráčci, motáci pochopi a chřástali vodní.

Když jsme přijeli, obloha byla bez mráčků a slunce pomalu začínalo hřát. Nad polem se proháněly čejky, které napadaly krkavce. Hlasitě se ozývali skřivani a budníčci menší.

Budníček menší

První rybník byl vypuštěný. U stavidla pochodovalo 5 kulíků říčních a nad rákosinou kroužil samec pochopa.

Kulík říční

Další rybník byl už napuštěný. Na hladině plavaly dvě potápky malé, 10 kopřivek a u břehu se schovávaly lysky.

Kopřivky obecné

Na louce chodil čáp bílý. Na stromě před námi seděla kukačka a o kousek dál se z keře ozývala cvrčilka zelená.

Cvrčilka zelená

Na dalších rybnících přibývali poláci chocholačky a poláci velcí a taky minimálně 20 kopřivek. Z rákosiny se ozýval strnad rákosní. Na dalším vypuštěném rybníce chodili dva vodouši bahenní a tři kulíci říční. Na louce postávaly dvě volavky popelavé a nad hlavami nám proletěl sameček pochopa.

Moták pochop M

Doufal jsem, že uvidím slavíka modráčka jako minulý rok. Chvíli jsem čekali na stejném místě, kde jsem ho minule viděl. Netrvalo to dlouho a už seděl na protější straně rybníka. Na pár minut se nám ukázal a pak zmizel v keři.

Slavík modráček středoevropský

Už se blížilo poledne, a tak jsme se pomalu vrátili zpět k autu. Na závěr nám udělal radost strnad obecný.

Strnad obecný

Ondra Belfín

Zpět