Pálava s příchutí botaniky

01.05.2011 19:28

   Dnes mám s rodiči namířeno na Pálavu. Na zedníčka i na husy je už sice pozdě, ale přesto je tento výlet neodolatelný. Něco po hodině jízdy zastavujeme na Novomlýnských nádržích. Kromě několika rybáků a racků pozoruji jen zvlněnou hladinu. Auto parkujeme v Horních Věstonicích  a z výšky na nás křičí vlaštovky, jiřičky a letos i můj první rorýs. Do soutěsky je to kousek, a tak už stojíme v chladu vápencových skal. Neustále zde létají poštolky a pokřikují mladí, nenasytní krkavci, kteří jsou atrakcí pro všechny návštěvníky. Rojí se chrousti, všude kvetou rostliny a je krásně. Naše cesta míří na Děvičky a přes hřeben do Klentnice. Teď přicházejí na řadu mé slabé botanické znalosti. Jakoby vysazené na zahrádce tu kvete hlaváček jarní a kousek dál kosatce nízké. Všude je plno koulenek a určuji snad i hadí mord rakouský a višeň křovištní - doufám tedy, že je to správně. Na Sirotčím hrádku zpívá červenka, a vůbec ji nemůžu poznat. Asi nějaké místní nářečí. Na zpáteční cestě pozorujeme zelené ještěrky a další rostlinky a krkavce, chrousty a mnoho dalšího. Znovu zastavujeme na Nových Mlýnech. Zpívají tu rákosníci proužkovaní a krásně zapózuje konipas bílý… Zkrátka pěkný den, ještě nás ale čeká cesta domů.

Kateřina Ševčíková

Kosatec nízký

Konipas bílý

Krkavci velcí

Zpět