Ornitologická procházka u Moravy

06.02.2012 15:50

Je pozdní ráno v sobotu 4.2. a já s Ondrou se vydáváme prozkoumat vodní ptactvo žijící na naší hanácké řece, Moravě, přímo v Olomouci. Shledali jsme se u Kojeneckého ústavu, kde nás čekaly stovky kachen, promrzlé lysky i stálý samec kachničky mandarinské.

Promrzlá lyska černá

Po chvíli si všímáme několika samců morčáka velkého, a to po proudu, stejně jako proti proudu. Zatímco se vedle nás posadil ledňáček, vydáváme se dále. Kolem nás poletují strakapoudi, sojky, straky a další opeřenci.  

Záda ledňáčka říčního

Postupujeme kolem řeky a blížíme se k morčákům, skrytým uprostřed hejna kachen. Vyplašeni pejskařem se však zvedají, ale jeden z nich přistává několik metrů od nás. Důkladně ho dokumentujeme, ale po chvíli odplouvá pryč. Pokračujeme a prozkoumáváme okolní ptactvo. Nacházíme další morčáky, teď za mostem, tentokrát i samici. Ještě občas kolem nás nějací přeletí, a tak skoro ani nestíháme počítat.

Samec morčáka velkého

Přecházíme po železnici na druhou stranu, kde se kolem nás mihne červenka, strakapoud si se žlunou zelenou obsadili jeden topol a zase zpátky na druhé straně vidíme Katku. Ta nás tedy dohání a dále už postupujeme ve třech. Vidíme krahujce, rychle se snášející na svou kořist, kosa.

Sojka obecná

Na cestě po druhém břehu druhy nepřibývaly, až na několik potápek malých. Takto jsme došli až k jezu, kde se nacházelo několik dalších morčáků. Nikdo do ledové vody nespadl, takže jsme se zase rozdělili a namířili jsme si to do svých domovů.

Samec morčáka velkého

text: Jiří Růžička

Foto: Ondřej Belfín a Jiří Růžička

Zpět