Poodří

08.06.2010 00:00

 Čtyři dny jsme vypomáhali při kroužkování ptáků v Poodří, objevovali, bádali, padali do bahna, poznali nové lidi a to vše odměněno skvělou partou. Za čtyři dny jsme chytli kolem 100 ptáků a ty nejzajímavější byli -

Strakapoud velký

Sedmihlásek hajní

Chřástal kropenatý

Moudivláček lužní

Konipas horský

Z těch viděných to byli -

Hvízdák eurasijský

Koliha velká

Potápka černokrká

Krutihlav obecný, Včelojed obecný, Puštík obecný, Zrzohlávka rudozobá a mnozí další.

  

Zpět