Drachensee v Německu

26.04.2011 13:16

V neděli 24.04.2011 jsem s taťkou vyrazil z Domažlic na lokalitu Drachensee v Německu. Jedná se ojezero, které je rozděleno na dvě části. První část slouží k rekreaci a druhá pro ptactvo a jiné živočichy. My jsme u něj strávili pěkné čtyři hodinky. Naše první zastávka byla u zátoky. Na ostrůvcích posedávaly čejky a husy velké. Z rákosí se ozýval rákosník proužkovaný a na plotě vedle nás posedával konipas luční.

Konipas luční

Před ostrůvkem se potápěli potápky černokrké a poláci chocholačky.

Potápka černokrká

Kroužil nad námi moták pochop a před rákosinou chodili bekasiny, čejky, vodouši šedí, bahenní, jespáci obecní, bojovní a mnoho dalších.

Čejka chocholatá

Z další pozorovatelny přibyli k pozorovaným druhům poláci velcí, čírky obecné a kopřivky obecné. V mokřině pochodovalo několik dalších vodoušů baheních a kulíků říčních. Na největším ostrůvku se objevily vedle kormoránů také dvě husice nilské. Po cestě k poslední pozorovatelně nad námi létaly jiřičky obecné, na stromě seděl krkavec a z louky se ozýval bramborníček hnědý. Z poslední pozorovatelny jsme viděli ještě orlovce říčního, lžičáky pestré a mnoho dalších bahňáků.

Vodouš bahenní

Ondra Belfín

Zpět